วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 28/09/55

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16

                              วันนี้เป็นวันเรียนคาบสุดท้าย อาจารย์ได้ให้วิเคราะห์การใช้แท็บแล็บ ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1และเด็กอนุบาลว่ามีข้อดี และ ข้อจำกัดอย่างไรบ้าง
วันที่ 21/09/55

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15


-------------------------------ไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจาก ป่วย -------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

วันที่ 14/09/55

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14

อาจารย์ถ่ายVDO โดยให้เล่านิทานตามที่จับฉลากได้ของแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

เล่าไปฉีกไป
1. ช้าง
2. เจ้าแกะกับดวงอาทิตย์
3. เจ้ากบน้อยแสนซน

เล่าไปวาดไป
1. เจ้าแมวน้อย
2. คุณตากับคุณยาย
3. ความสุขของคุณยาย
4. อาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
5. ตุ้งแช่จอมซน

เล่าเกี่ยวกับเชือก
1. กระต่ายเพื่อนเกลอ
2. ครอบครัวแสนสุข
3. ผีเสื้อ
4.เจ้างูน้อยกับเถาวัลย์

เล่าไปตัดไป
1. เบสไปทะเล
2. พระจันทร์ไม่มีเพื่อน

เล่าไปพับไป
1. เจ้าแสนซน
2. พับเป็นนก
3. น้องมดอยากไปเที่ยวทะเล
4. แพวิเศษ
5. ยักษ์วิเศษ


กลุ่มดิฉันได้คือ การเล่าไปฉีกไป

ภาพกิจกรรม

 
 
 
วันที่ 07/09/55

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

อาจารย์แจกสีและเพท     ได้พูดถึงครั้งแรกที่เรียนว่ามีอะไรบ้าง

- ทักษะทางภาษาโดยใช้การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการตีความทีละหัวข้อ และการสังเกตดูพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็ก
- การจับใจความ การสรุปความคิด การตั้งคำถามกับเด็กโดยใช้นิทานและเพลงเข้าช่วย
- การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อในการสอนเด็ก เช่น นิทาน เพลง เกม ปริศนาคำทาย คำคล้องจอง
- มุมประสบการณ์ทางภาษาที่จัดไว้สำหรับเด็ก โดยส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน และเขียนของเด็ก เช่น นิทาน(การอ่าน) เทปเพลง(การฟัง) กระดานเขียน(การเขียน) หุ่นนิ้วมือ(การพูด)

การบูรณาการใขชีวิตประจำวันเรื่องของภาษา

- ทักทาย เซนชื่อหรือเขียนชื่อ แนะนำกิจกรรม
- กิจกรรมเคลื่อนไหว = เต้นประกอบเพลง พูดชื่อและทำท่าทางตามชื่อของตนเอง
- กิจกรรมศิลปะ = วาดภาพเป็นสัญลักษณ์ เขียนบรรยายใต้ภาพ นำภาพมาต่อเป็นเรื่องราว
- กิจกรรมกลางแจ้ง = กฎกติกา
- กิจกรรมเกมการศึกษา = จิ๊กซอว์ โดมิโน จับคู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ อนุกรม อุปมาอุปไมยวันที่ 31/08/55

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12


อาจารย์การเตรียมตัวและบอกอุปกรณ์ที่จะต้องนำไปเข้าค่ายว่ามีอะไบ้างที่จะต้องนำไป

อาจารย์ถ่าย VDO เพลงประกอบท่าทางของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เพลงของกลุ่มดิฉันคือ ม้าเล่นโคลน
                      เช้าสดใสวันหนึ่ง   ซึ่งเป็นวันน้ำนอง

                 เจ้าม้าก็อยากจะลอง     อยากจะลองเล่นโคลน

                 จึงทำเกือกม้าด้วยไม้     มีเชือกเป็นสายคล้องคอ

                 แล้วชวนเพื่อนๆมาเล่น    ลองมาเล่นเกือกม้าด้วยกัน

                    ก๊อบ กี๊บ ก๊อบ ก๊อบ กี๊บ ก๊อบ

                    กี๊บ ก๊อบ กี๊บ ก๊อบ กี๊บ ก๊อบ
อาจารย์ให้เพื่อนที่อยู่กลุ่มปฏิทินด้วยกัน แต่งคำขวัญ ชวนเลิกเหล้า มีดังนี้

1) กลุ่มอักษรกลาง สระอา พ่อจ๋าเลิกเหล้าเลิกจน ครอบครัวเป็นสุข

2) กลุ่มอักษรสูง สระอี ดูสิ!! เลิกเหล้าชีวิตสดใส ครอบครัวเป็นสุข

3) กลุ่มอักษรต่ำ สะแอะ ดูสิ!!กินเหล้าแล้วเมา กินข้าวดีกว่า

4) กลุ่มอักษรกลาง สระอิอี กอดเหล้ามันแย่ กอดแม่ดีกว่า

5) กลุ่มอักษรต่ำ สระอา หยุดดื่มหยุดเมา ทุกข์เราจะไม่มี

6) กลุ่มอักษรต่ำ สระโอะโอ คุณค่ะ!! กีฬาสร้างชีวิต เหล้าเบียร์สร้างปัญหา

7) กลุ่มอักษรกลาง สระอุอู พี่พี่!! เลิกเหล้าวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

8) กลุ่มอักษรกลาง สระแอะเอ ผัวขา!! เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว ดีกว่าเสียตัวไปมัวเมา

9) กลุ่มอักษรสูง สระอะอา เลิกเหล้า เลิกจน

10) กลุ่มอักษร สระ - START ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเราเพื่อชาติ

11) กลุ่มอักษร สระ -

12) กลุ่มอักษรกลาง สระโอะโอ คอนเฟริม!! เลิกเหล้าเข้าใจชีวิต มวลมิตรจะสุขใจ

13) กลุ่มอักษรสูง สระอุอู ฟันธง!! เลิกเหล้า แล้วชีวิตจะพ้นจากโรคภัย

14) กลุ่มอักษรสูง สระโอะโอ (2) เลิกเหล้ากันเถอะ

15) กลุ่มอักษรกลาง สระเอะอา คุณแม่!! ขอร้องโตมาด้วยน้ำนมแม่อย่าให้มันแย่เพราะน้ำเมา

16) กลุ่มอักษรต่ำ สระอุอู ดื่มเหล้าตับแข็ง เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน
 
วันที่ 24/08/55

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 11

อาจารย์ให้ฟังเพลง เกาะสมุย โดยให้ตอบคำถามดังนี้
1. เนื้อหา
2. วัตถุประสงค์
3. ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร

ตอบ 1. หาดทรายสวย ต้นมะพร้าว ลิงทะโมน คนมีน้ำใจ หาดเฉวง และหินตาหินยาย
2.เพื่อนำเสนอถึงความสวยงามของเกาะที่อยู่ในประเทศไทย
3.อยากไปเที่ยวที่เกาะสมุยและทะเล

อาจารย์เล่า การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เรื่อง ช้างน้อยอัลเฟรด

แนวคิด
-พอใจในสิ่งที่ตนมี
-เห็นคุณค่าของตนเอง
-ยอมรับความแตกต่าง
-ช่วยเหลือผู้อื่น

ส่งเสริมความสามารถในการจับใจความจากการดูภาพและฟังเรื่องราว
-คาดคะเน
-ตีความ
-แปลความ

กิจกรรมต่างๆ
-เด็กแสดงละคร
-เด็กแต่งเพลง
-เด็กเล่นเกมการศึกษา
-เด็กทำงานศิลปะ
-เด็กประดิษฐ์ช้าง
-พาเด็กไปสวนสัตว์เขาดิน

*งานที่ได้รับมอบหมาย*
- แต่งเพลง มีท่าทางประกอบ เขียนเนื้อเพลงใน Power point
- เล่านิทาน โดยมีเทคนิคการเล่า ดังนี้ เล่าไปตัดไป เล่าไปพับไป เล่าไปฉีกไป และเล่าโดยใช้เชือก

วันที่ 17/08/55  
ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากอาจารย์ติดธุระ
เรียนชดเชยวันที่ 19/08/55

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 10

อาจารย์ให้ทำกิจกรรม ดังนี้
- เลือกสิ่งของที่ตนเองชอบมากที่สุดมา 1 ชิ้น แล้วตอบว่าสำคัญกับตนเองอย่างไร
- เลือกสิ่งของที่ตนเองมีเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าให้น่าเชื่อถือและมีคนซื้อ
- เล่าข่าวที่เคยดูมา
- สมมติการประชาสัมพันธ์


กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา

การฟัง
- นิทาน ร้องเพลง ปริศนาคำทาย คำคล้องจอง
- คลื่นเสียง
- อัดเทปเสียง

การพูด
- ของรักของหวง
- โฆษณา
- ประชาสัมพันธ์
- เล่าข่าว
- เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์

การอ่าน
- นิทาน
- เนื้อเพลง
- ภาพ
- ท่าทาง

การเขียน
- ภาพ
- อักษร

*งานที่ได้รับมอบหมาย*
- ทำปฏิทิน (สระ เอะ-เอ พยัญชนะเสียงสูง )